تاریخ انتشار: سه‌شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۳   1896 :تعداد بازدید    
راه اندازي آزمايشي سامانه رفاهي کارکنان

اين سامانه به صورت آزمايشي راه اندازي شده و در حال تکميل شدن مي باشد